Expert Medical Ramira

Avize Medicale și Psihologice

Medicina Muncii

Expert Medical Ramira

Suntem avizați de către Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, ANR și Poliția Română pentru emiterea de avize medicale și psihologice pentru conducătorii auto din siguranța transporturilor, conducătorilor auto din categoriile A, B , C, D, E, TR, precum și pentru personalul navigant fluvial și maritim, personal feroviar.

Fișe și Avize Medicale

Clinic
Expert Medical Ramira

Avize Psihologice

Expert Medical Ramira

Medicina Muncii

Serviciile de Medicina Muncii se adresează tuturor categoriilor de angajați: director, șofer, electrician, manipulant, personal TESA, mecanic, lăcătuș, vopsitor, muncitori construcții șantiere, muncă la înălțime, personal curățenie, lucrători comerciali, sector alimentar, barman, ospătar, bucătar, cameriste și alte funcții.

  • control medical de angajare – structurat conform profesiei și a fișei de expunere la riscuri ce stabilește aptitudinea în muncă;
  • control medical periodic – stabileste aptitudinea în muncă;
  • control medical de adaptare – stabilește aptitudinea în muncă a persoanelor angajate în locuri de muncă cu risc dovedit sau potential;
  • control medical la reluarea activității – pentru persoanele ce întrerup activitatea mai mult de 30 de zile din motive medicale, stabilește aptitudinea în muncă.
Ai nevoie de ajutor?